Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Engang lagde han sig helt ned i den inderste Krog, draget af den kølige Em, der opsteg derfra. Stenene blev koldere og koldere nedefter — hans Hænder gled nedad og vædedes mere og mere — tilsidst troede han i et Øjebliks Hallucination at fornemme Fugtigheden drive mellem sine Fingre — han stak dem i Munden — og aldrig havde nogen Vin læsket hans Gane saa dejligt som disse Fugtdraaber, 93 der samlede sig paa Kampestenenes skimlede Kanter.