Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Og Sølver vædede sit Ansigt med Vandet: Han gned sine Øjne som med en livsfornyende Salve, han besprængte sine Hænder dermed og sit hede Bryst, han lod den spinkle Straale sno sig som et Sølvbaand op om begge sine blottede Arme.