Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

.... Hvor længe Sølver havde sovet, vidste han ikke. Han anede ikke, om Nat havde afløst Dag og denne paany var veget for Nat, eller om han kun havde sovet en Time. Men 95 da han slog Øjnene op, laa han i et skælvende grønt Halvlys som den første Aften han blev spærret inde.