Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Det var en Aften, at Sølver var træt af at tænke sine egne Tanker — de havde saa ringe Flyveevne i dette Lukke. Han tænkte paa sin Falk, der vel nu fløj vild over Heden. Han tænkte paa sit Korn, der vel nu blev høstet af Sten Basses Folk for at fylde de Egenæs Lader. Han tænkte paa sine egne Folk: de var vel dræbte eller gaaede i Stens Tjeneste. Hans Armbrøst rustede derhjemme paa Væggen. Det friskbryggede Porseøl blev surt i hans Kælder.