Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Bort saa hun, bort fra Fangen, paa hvis Skæbne hun ikke tænkte, — bort stirrede hun til det fjerne Hav, der vred sig langt derude som en kæmpemæssig Orm, hvis blanke Bølgeskæl stundom kunde sende et hvidt Lys mange Mil ind over det flade Land op paa den Banke hvorfra Jomfruen stirrede ud efter den usete Fæstemand.