Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Bar Havet mon paa sin Ryg et Skib med Silkesejl, der bugnede højere og bredere end nogen Fugls Vinger, en Kongesnække med takket gylden Kronring om Masten, en dristig Sejler, ved hvis Ræling Herr Tidemand stod og skar de ramme Runer i Rosens fine Blomsterkød? Og længtes Gro mod disse Roser, at de skulde skylle ind for den Strand og flyde netop hende til Hand?