Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Da kom Tilbedelsen i hans Blod, og han skjalv og bøjed rystende Knæ, og alle hans Aarer risled opad i et stort og sugende Savn. Det var som Savnet steg op gennem Luft og Løv, gennem Mur og Tømmer, steg i lige Linie til Gros Leje, til hendes Mund og sugede Aanden fra hendes Hjerte som en Himmelstige ned til den ensomme Fange.