Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver bøjede sit Hoved ud gennem Gluggen. Hans Mund berørte Græsset udenfor, og hans Haand greb frem og plukkede en Ranke af den gule Fredløs' Blomster. Han trykkede 107 Kyssets Rune paa den fine lille Blomst, og han kastede den ud, og han ringeagtede sin egen Svaghed, da han saa den lette Ranke dale til Jorden. Dette Bud skulde aldrig naa til Jomfru Gro.