Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

En sjælden Gang kom hun til Syne ved en Rude, altid ventet, altid anet af Sølver med en saadan Styrke, at han ofte indbildte sig, at selve hans Tankers stærke Koncentration havde manet hende frem. Og da var det, som om Gaarden fyldtes med hvide Lys, som om hvert Blad paa Træerne blinkede, som om hvert Græsstraa gnistrede, som om hver af Fredløsplantens gule Blomster aabnede en begærlig Mund.