Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

— Sølver spiste kun hver Eftermiddag, naar hans Kost blev skubbet ind ad Hullet. Den Karl, der bragte Træbakken, besvarede aldrig de Spørgsmaal, Sølver stillede til ham, med andet end et bredt Grin. Det hjalp ikke, at Sølver Gang efter Gang bad ham bringe Hilsen til Sten og begære ham i Tale. Enten han overbragte Fangens Ønske eller ej, tog Sten Basse intet Hensyn dertil. Og tilsidst spurgte Sølver ikke mere. Han indskrænkede sig til som sin eneste Berøring med Yderverdenen at stille Træbakken op i Gluggen uden at oppebie det Øjeblik, da den blev ombyttet med en ny.