Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver var sikker paa at finde hende — han var virkelig hos hende — han saa alt til den mindste Enkelthed: en lille Bedeskammel, hvis vinrøde Fløjel endnu ikke var slugt af Natten, — Rosenkransen hængt paa Krucifixet, dannet af brune Buxbomperler med et Kors af maaneskinsfarvede Stene, — den tunge højryggede Stol skjult under hendes Kjole, der var rød som vilde Roser, — Bæltet, hvis Sølvskæl blinkede paa Gulvet, — en stor Perles rolige hvide Glans paa en Sko af snefarvet Skind.