Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Og i dette Kammer blev Sølver dvælende, lige til Søvnen drog ham selv, til hendes Brysters Bølger sugede ham nær, til hendes Fingre filtredes i hans, til deres Aandedrag blandedes og Laaget sænkedes for hendes hvide Blik.