Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

I dette Nattesyn inkarneredes alle hans Tanker og Sanser. Han var i Gros Kammer: Luften gennemrisledes af Duftstrømme — ind gennem den aabne lille Rude, der skinnede 115 som et dunkelblaat Hul mellem de lukkede løvgrønne Ruder, pustedes Duft af Honning og Lindeblomster for at mødes med det unge Legemes Solbærduft — fra de blanke Stene i det lille Kors flød Maaneskin ud som Fosforlys fra en Sankt-Hansorm — den vidt udbredte Kjole med de lange Ærmehæng mylrede med store vilde Roser, der dryppede ned paa Gulvet som duftende Lysblade — Himlen vibrerede med alle sine Toner og Farver i dette lukkede Rum, i denne Drøm var al Jordens Herlighed krystalliseret, og Gro skinnede paa sit Leje som en Diamant, der er skabt midt i det uendelige Mørke. …