Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Og en Gysen for igennem ham, da han virkelig saa et hvidt Glimt højt deroppe i det øverste Stokværk — et hvidt Glimt af et natteblegt Ansigt og to Hænder, der vredes i hinanden. Og i samme Nu hørte han oppe i Luften, højt over Tag og Taarn, et underligt skingrende Hvin, der sved hans Øre, saaledes som et glødende Jærn maa svide Øjet. Og Uhygge og Overtro greb ham saa stærkt, som kunde det være selve Sagnenes onde Lindorm, der svirrede over hans Hoved, saa han gyste, indtil hans vaagnende Forstand sagde, at det kun var Gravændernes Træk.