Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Uendelig lys var Natten, beskinnet af en blaahvid Nordlysbue, der ikke blinkede frem i Lys, men blev staaende som en fast, straaleskydende Kronring højt oppe paa den stjerneflimrende Himmel. Sølver sad paa Skibets Skanse, omhegnet af slappe Silkesejl. Men Ræerne paa de tomme Master var lutter blomstrende Stænger — fra den ene dryppede blaa Fingerbølblomster, fra den anden hvide Klokkekonvaller, og Masten selv steg i et Svøb af grønne Blade, og højt fra Knappen knejsede en Vimpel i Form af en stor gyldenstøvet Lilie.