Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

… Sølver vaagnede ved sit eget Skrig, og i det Nu han slog Øjnene op, var Fængslet der ogsaa, og den skumle Hvælving ligesom sank ned over ham og sagde: Jeg er her altid, og Muren viste, om end kun svagt gennem Mørket, sin skimlede Stentrusel: Jeg er her endnu.