Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver pinte sine Øjne og troede at se 123 Syner. Han stirrede stift paa Gulvet, men det røde blev ved at ligge der, og den gyldne Solplet kunde umuligt faa Murstenene til at lue saa rødt. Det maatte være noget nyt, noget fremmedt, hvis Farve saaledes blødte midt i hans Fængsel, noget, han ikke kendte og ikke anede Aarsagen til.