Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver krøb over det klamme Murstensgulv, hvoraf Grundvandet først lige var sunket, og listede sig nærmere med skælvende Forsigtighed, at ikke Synet skulde svinde eller vise sig at være et Bedrag af den straalende Morgensol.