Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Nu havde Sølver fundet Støtte for alle sin Længsels fine Fimretraade, og de greb til og 126 slyngede sig om den usynlige Gro, paa hvem han nu tænkte dobbelt stærkt og dobbelt troende.