Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Saaledes jublede han, saa længe Dagen smilede ned til ham, saa længe Lindetræet summede af Biernes glade Arbejdshymne, der ligesom spandt sig om den Tanke: Alt skal gro, hvor vi skal bo, og alt skal blive til Honning! Blomster fler og endnu fler til Føde for vor Dronning!