Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

En Nat havde han ligget i den underlig susende Blanding af Slummer og Vaagen, da hver Lyd udefra trænger ind i Bevidstheden, der tumler kaotisk med sine Billedrækker. Han hørte Løvsuset gennem den aabne Glug. Det raslede og løftede ham snart som en stigende og blinkende Sø, snart sænkede det ham ned i et køligt kogende Brus.