Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver glippede med Laagene og tittede frem for sig. Der laa en koglende grønlig Lysplet langt hen over Gulvet. Han rejste sig over Ende og aabnede Øjnene helt: Maaneskinnet laa i en Firkant paa Gulvet.