Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Broder Jørgen stod stundom stille paa sin Vandring, brød et Aks af den modne Rug og gned dets Kerner ud i sin snavsede Haand. 132 Han befølte Kløver og Kvæg, kneb Faarene i Ulden, talte Unghøveder og Heste, gik om uden Noterbog og fyldte dog sine Øjne saa grundigt som nogen Inventarliste.