Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Herskabet gæstede han ogsaa, i Reglen ved Aftentide. Sindigt klappede han paa sine fladc Saaler op ad alle Trapper, aabnede Dørene uden Knagen og traadte ind til Sten og hans Datter som en fredelig Aftenskygge, som en afdæmpet Skumringsven, der kommer mere for at tie end for at tale.