Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Gro havde holdt op at træde sin Væv og saa langt ud af den aabnede, runde Rude, vidunderlig stille overfor den Myggesværm, der 133 steg udenfor højt op mod den messinggule Himmel. En enkelt Gang skar en Svale sig pilsnart gennem Sværmen, smuttede ind ad Ruden og svippede sine Vinger op under de mørke Loftsbjælker.