Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Da Broder Jørgens Finger tegnede sit lette Kors over hendes Pande, for hun sammen og greb efter sin Rosenkrans. Men Broder Jørgen var allerede traadt hen til Sten, der sad i sin egen Vinduesfordybning, hvor alle de runde Ruder var aabnede, i skarp Betragtning af de sorte Fugletræk, der steg og sank i stadig Rundsejlen over den modsatte Tagryg.