Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sten blev ved at brumme. Men Broder Jørgen svarede ikke. Saa skubbede Sten trevent sit Trækrus hen til Munken, og denne drak langsomt og smaskende. Saa gik han noget rundt i Stuen, der havde Vinduer til tre Sider, og saa ud af alle Ruder, maalte atter Gulvet paa kryds og tværs med sine slatne Saaleskridt og stod igen ved Stens Side.