Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sten havde i trodsigt Overmod ladet Sølver hente op. Men Sølvers hvasse Svar til Munken havde overrasket ham i høj Grad. Han beundrede dette unge haardføre Sind, der ikke fandt sig i at blive beklaget.