Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Ja, Sølver følte det, at han kunde faa Stenene til at synge: De Mure, i hvis dybeste Afgrund han selv hvilede, var kun høje opadstigende Hymner, der gled op forbi den Elskedes Le je for at mødes over hendes Leje — det var som en Kube af syngende Celler, der alle omgav een Dronnings kronede Hvile.