Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Men med eet løftedes Laagene for hans Øjne og hans Sjæl uden Tynge og uden Forbavselse. Han var vaagen, ædru og dog tillige sært behersket af noget udenfor ham selv, en ejendommelig ukendt Kraft, der lige saa godt kunde være mystisk som naturlig.