Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

I et Nu sad Sølver over Ende, forfærdet over sin egen Bevægelse; thi han vovede næppe 144 at aandc, langt mindre at gaa hende i Møde — han følte sin Nøgenhed som en Brøde, ja selve sin vaagne Tilstand som en Forbrydelse.