Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Det var, som alt indeni Sølver græd i afværgende Angst, at ikke Gro skulde vaagne. Han krympede sig bedende paa Gulvet, hele hans Sjæl var en hulkende Bøn om Naade, om lynsnar Frelse, nu da Gro uafvendelig skred frem imod ham.