Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Og greben af en mystisk Viljestyrke tvang han sig ind under samme hypnotiske Strøm som hun. Han tvang sig selv fra Fornuftens ædruelige brede Vej ind paa Søvngængerens extatiske knivsmalle Bane. Han holdt op at være vaagen, han søgte, han ledte, han stod overfor den, han havde famlet efter, han var selv dreven af en magisk Kraft, af et eneste vidunderligt Maal, der skulde naas. Og hele denne Forvandling foregik med ham, blot fordi han følte, det var det eneste Middel til Redning, for at hun ikke skulde vækkes til Bevidsthed og Vanvid.