Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Og ad den Vej bar Sølver hende tilbage. Ledet af et klarsynet Instinkt, som om han kendte alle Gange og Afsatser fra sine natlige Tankebesøg, gik han uden at betænke sig ind i det hemmelige Rum bag Panelet, fandt Opgangen til Hovedtrappen, steg bestandig opad, drejede igennem Korridorer, gik under det tunge Tæppeforhæng, aabnede den sidste Dør og mærkede først, han havde baaret en Byrde, da han slap den.