Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Og den ømmeste Glæde betog Sølver, da han saa hende hvile paa hendes egen Seng — uskadt — stedse sovende sundt og trygt — men stemplet af hans Elskov som en Rosenobel, der paa den modsatte Side af sin store stiliserede Rose har faaet præget Billedet af sin Konge.