Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Hvor aandede han op i dette Solbad, der rislede ned over hans Haar, hans Hals, dybt ind under de mørkefyldte Klæder. Murenes røde Sten skar ham i Øjnene, han løftede sit blendede Blik og saa højt op i en blaa Himmel, 155 hvor smaa hvide Fjerskyer drev milehøjt over hans Hoved.