Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

»Naa, Vej fandt I ud endda — velmødt! velmødt, lille Junker!« lød Sten Basses Stemme tæt imod ham, og han saa sin Fjende iført en skiddenrød Vams med alenlang Hundepisk i Haanden. »Vil I hjem, kan vi slaa Følge.«