Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Han vidste ikke, hvordan han fandt Udgangen, men han hørte Broen gungre under sine Fødder og saa Gravens bløde blinkende Vand gennem Plankerne. Men Sten fulgte tæt efter ham med sine Hunde, og imod ham kom Gaardfogeden gaaende, en firskaaren Kæmpe, klædt i sort krøllet Hundeuld, sortsmudset af Lød med en bred skægfri Overlæbe under en trekantet benskarp Næse og med en dyb Dalfure mellem de hvasse rødsprængte Øjne.