Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sølver saa ud over det bakkede Land, hvis høstede Marker bar Kornet i smaa runde Tuer. Saa vidt, næsten endeløst laa det for hans Blik, at det tyktes ham, at Træer og Krat ilede bort over Bakkerne, sprang fra Jordbølge til Jordbølge over glimtende Mosevand, mens staalblanke Hjulspor løb bort til Verdens Ende. Og der kom Søen frem, kruset og stærkt dunkelblaa, og derude laa Æbelø som en mørkegrøn Løvkuppel, skudt op af den friske Sø.