Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Tjen mig i at se paa dette. Kapel, lille Junker. Om nu I var død i Eders Hul og puttet ned her, tror I vel, nogen havde savnet Jer? Den tynde Vædske, som I er stolt af flyder i Eders Aarer, hvad duer den til andet end til at gøde Marker? Ja, endnu stolprer I afsted paa Jere levende Knogler, men Jorden er sulten. Et Par Dage før eller senere aabner den sin Rakkermund for at gnave Jere Ben.