Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sten sparkede de trøskede Portfløje op og gik ind. Han kastede et flygtigt Blik paa de grelt bemalede Gjordbuer, paa det skummeltgrønne Lys over det graa Stenkors paa Alteret og vendte sig strax til Siden mod den aabne Begravelse, hvorfra der udstrømmede en klam Skimmelstank af mange raadnende Ting. Bag det plumpe Jærngitter saas det gamle træskaarne Relief styrtet ned i det ene Hængsel.; dets Golgathafigurer var næsten ukendelige af Støv og Spindel. Ruderne i det eneste lille Buevindue højt oppe var faldne ind, og Regnen havde kastet sine Svamp- og Rustpletter rundt 160 omkring paa de opstablede Kister derinde. Sten ruskede det rustrindende Jærngitter op og sparkede til den uformelige Dynge af Skrin i alle Størrelser og Stofter — af Jærn og Bly og klædebetrukket Træ.