Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

»Hej!« raabte han og fløjtede i det samme, saa Hundene sprang op ad ham og Gaardfogeden fulgte efter. »Hej! Kom her, Foged! Lad os rydde op! Jeg vil ikke længer taale Formaninger for denne Benkules Skyld. Lad dem faa Fred engang i Jorden! Kom hid, Foged, og tag fat! Vi tømmer det hele Pakhus — vi tømmer det i den store Kule derude. De trænger til at luftes ud — og soles — hvad skal den Masse Jærnskrammel til! Gavn skal det gøre, saa længe det er Jærn og Træ — ikke ædes væk af gamle Lig! Det meste kan vi bruge endnu — til Hakkelsekister, om ikke til andet! Tag fat! — Se her!«