Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Arbejdet ildnede højligt Sten. Han lo og skæmtede paa sin egen grove Maade, smed smaa Børneskrin op, flere ad Gangen: »Dødfødte Unger og Fostre og Æg — en Helvedes Yngel af alskens fornemme Spirer og Poder — væk dermed!«