Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Længe baksede de med en stor jærnbeslagen Kiste. Den var saa tung, at de ikke kunde løfte den. — » Tag Indmaden ud! Det hjælper! « skreg Sten. Fogeden klappede op og greb ned. Længe laa han bøjet over Kistens Indre, saa rejste han sig vaklende, bevægede længe Læberne paa en underlig krampagtig Maade og sagde med sin slæbende tørre Røst: