Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Da Sten Basse blev baaret ind i sin egen Gaard, var det, som Døden endelig hoverende trængte sig ind, hvor den saa længe havde været banlyst. Karlene veg tilbage for Baaren, som bar den selve Pesten. En Sværm af store Fluer fulgte med og stimedes om at sætte sig i Mund og Øjenkroge. Sølver skræmmede dem bort, men altid kom de igen, og han vovede ikke at lægge noget Klæde over det gustne Ansigt; thi vel kunde han intet Aandedrag spore, men Huden blev ved at være klam og varm, og Sten var ikke død.