Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Gro drejede langsomt Hovedet op imod ham og stirrede paa ham med store graadsvulne Øjne. Dette Blik var saa fremmedt og uforstaaende, at Sølver begreb, at hun ikke blot benægtede, men end ikke erindrede.