Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Og Sølver rejste sig og gik imod Havet, der ligesom dansede ham i Møde i løssluppen Kaadhed. Tøjet faldt af hans Lemmer, medens han løb, og han sprang mod den saltfriske Brænding som i et Par aabne Arme — hans Mund kyssede de store sydende Skumblomster, og et Øjeblik efter flød han paa Havets stærke Ryg som en Gud paa en Delfin.