Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

T Havet genvandt han sin Ungdom og sin Frihed, sit straalende Haab og sin Kærligheds jublende Vished: Gro elskede ham! Men endnu var hendes Kærlighedstanke ikke stegen fra Sjælens dybe Bund lig en Perle mod Lyset; endnu groede hendes Elskovs vidunderlige Blomst i Drømmens gyldne Skær.