Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Da han gik ned ad den smalle Taarntrappe, 169 hørte han sagte listende Trin foran sig som af en, der hurtigt søgte at smutte ned. Da Sølver raabte an, kom der intet Svar, men Fjeddene standsede. Sølver steg længere ned; da han drejede om en Afsats, saa han en Graakappe komme gaaende op imod sig med lange vadende Trin.