Michaëlis, Sophus Uddrag fra Æbelø

Sten Basse blev jordet i selve det Gravkapel, han havde vanhelliget. Det blev restavreret og alle Kisterne sat tilbage i bødet Stand. Saaledes sonede han efter Døden sin Brøde. Men ingen var modig ved at se ind i det skumle Rum, og Folkeovertroen foregøglede sig uhyggelige Spøgelse-Optrin, hvor alle de forurettede Genfærd tog Hævn over den formastelige Gravrøver, der nu hvilede i deres egen Midte.